In Charge is een interventie die gericht is op het trainen van zelfcontrole waardoor jongeren beter in staat zijn om verleidingen (zoals middelengebruik) te weerstaan. De interventie kan worden ingezet op scholen na het volgen van een verplichte docententraining. Deze training ontvangen scholen van een preventiewerker van een GGD of verslavingszorginstelling. Voor preventiewerkers organiseren wij train-de-trainer bijeenkomsten. Momenteel loopt er ook een effectonderzoek naar In Charge. Dit onderzoek loopt nog tot en met schooljaar 2018/2019 door. Scholen hiervoor aanmelden kan via dgsg@trimbos.nl.


Workshop MaklukZat
Voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en het MBO is de workshop MaklukZat ontwikkeld. In teams gaan leerlingen een eigen campagne maken over het onderwerp NIX18. De teams gaan met elkaar een wedstrijd aan en dingen mee naar de titel 'de beste NIX18 campagne'. Voor docenten is een handleiding beschikbaar.

Draaiboek MBO voor professionals
Voor de professionals werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs hebben we een apart draaiboek samengesteld dat ingaat op de werking van de e-learning modules, maar daarnaast ook aandacht besteedt aan werving, reglementeren en ouderparticipatie. Download het draaiboek en de bijbehorende bijlagen hier.