Toolbox DGSG / Educatie / Smokefree challenge

Smokefree Challenge is een klassikale niet-roken wedstrijd voor klas 1 en 2 in het voortgezet
onderwijs. Leerlingen die meedoen aan deze challenge beloven een half jaar niet te gaan roken. Daarvoor zetten ze op drie momenten in dit half jaar hun handtekening. Daarnaast krijgen de leerlingen een korte voorlichtingsles over roken. Als de leerlingen het volhouden om zes maanden niet te roken, kunnen ze meedingen naar de landelijke prijs: met de hele klas een dagje uit ter waarde van maximaal € 1.500,- (inclusief busvervoer)! Daarvoor moeten ze wel een creatieve opdracht maken en inleveren. 

De wedstrijd loopt ieder schooljaar van november tot mei. Scholen melden zich aan bij de eigen GGD of Instelling voor verslavingszorg.
GGD-en en instellingen voor verslavingszorg die deelnemende scholen hebben, geven deelname van hun regio door via dgsg@trimbos.nl. Vervolgens krijgen zij toegang tot de digitale monitor. In de digitale monitor kunnen de scholen toegevoegd worden. Voor het werken met de digitale monitor ontvang je een instructie na aanmelding. Meer informatie over de rol van de GGD of instelling voor verslavingszorg gedurende de wedstrijd vind je hier.

De wervingsmaterialen voor de Smokefree Challenge zijn hier te vinden.

Aftrap Smokefree challenge 2018/2019
Inmiddels is de aanmelding voor het schooljaar 2018-2019 gesloten. Op 15 november jl. hadden we een ontzettend leuke kick off bijeenkomst op het GSG Leo Vroman in Gouda, een van de deelnemende scholen dit jaar. Staatssecretaris Paul Blokhuis was hierbij aanwezig. Bekijk het filmpje van de aftrap hier.

Voor informatie of vragen: dgsg@trimbos.nl