Materialen
Klik hier voor een overzicht van alle beschikbare materialen voor het voortgezet onderwijs. Een aantal van de materialen kan besteld worden in de webwinkel. Voor sommige andere materialen geldt dat deze uitsluitend besteld kunnen worden na een train-de-trainer te hebben gevolgd (Frisse Start, In Charge en Be wise, think twice). Trainers ontvangen van ons een speciale link waarmee deze materialen besteld kunnen worden. De e-learning modules kunnen niet in de webwinkel worden besteld, maar kennen een alternatieve bestelprocedure.

Brugklas
Voor de leerlingen in de brugklas bieden we de interventie Frisse Start aan. Meer informatie vind je hier. Klik hier voor alle materialen.

Smokefree Challenge
Smoke Free Challenge is een klassikale niet-roken wedstrijd voor klas 1 en 2 in het voortgezet onderwijs. Leerlingen die meedoen aan deze challenge beloven een half jaar niet te gaan roken. Daarvoor zetten ze op drie momenten in dit half jaar hun handtekening. Daarnaast krijgen de leerlingen een korte voorlichtingsles over roken. Als de leerlingen het volhouden om zes maanden niet te roken, kunnen ze meedingen naar de landelijke prijs: met de hele klas een dag uit ter waarde van maximaal € 1500,-- (inclusief busvervoer). Daarvoor moeten ze wel een creatieve opdracht maken en inleveren. Klik hier voor meer informatie over Smokefree challenge.

Aanmelden kan pas weer volgend schooljaar. Download hier alvast de flyer voor scholen.

Onderbouw
Voor de leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn de e-learning modules alcohol en roken beschikbaar. Deze kunnen worden ingezet in de brugklas (naast Frisse Start) of in klas 2 en 3. Naast de voorlichting aan de leerlingen is het belangrijk dat ook ouders worden voorgelicht, bijvoorbeeld tijdens een ouderbijeenkomst. Deze combinatie vinden we ook terug in de leerling- en ouderinterventie alcohol en roken. Deze interventie kan vanaf de brugklas worden uitgevoerd (eventueel naast Frisse Start), maar kan ook vanaf het tweede jaar worden ingezet.

De e-learning modules kunnen worden besteld via het speciale Trimbos CRM systeem

Voor docenten zijn docentenhandleidingen beschikbaar. Deze handleidingen gaan in op de werking van de modules, maar geven ook goede richtlijnen voor het inzetten van de modules in de lessen. 

Leerling- en ouderinterventie Alcohol en roken
De leerling- en ouderinterventie alcohol en roken is een interventie waarbij zowel de leerlingen als de ouders worden voorgelicht. De kracht van de interventie zit in de herhaling van de boodschap; de interventie wordt meerdere leerjaren achter elkaar ingezet. Meer informatie vind je hier. En alle materialen hier.

Bovenbouw
Voor leerlingen vanaf 16 jaar is In Charge beschikbaar. Dit lespakket is gericht op het versterken van zelfcontrole waardoor jongeren beter in staat zijn verleidingen (zoals middelengebruik) te weerstaan. De interventie kan worden ingezet op scholen na het volgen van een verplichte docententraining. Deze training ontvangen scholen van een preventiewerker van een GGD of verslavingszorginstelling. Voor preventiewerkers organiseren wij train-de-trainer bijeenkomsten. Momenteel loopt er ook een effectonderzoek naar In Charge. Dit onderzoek loopt nog tot en met schooljaar 2018/2019 door. Scholen hiervoor aanmelden kan via dgsg@trimbos.nl.

Voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en het MBO is de workshop MaklukZat ontwikkeld. In teams gaan leerlingen een eigen campagne maken over het onderwerp NIX18. De teams gaan met elkaar een wedstrijd aan en dingen mee naar de titel 'de beste NIX18 campagne'. Voor docenten is een handleiding beschikbaar.